black kettle bell

OBECNOŚĆ OBCYCH

Terytorializm i obecność obcych – to sytuacje wyzwalające skłonność do agresji i przemocy. Wilson proponuje inny model agresji niż u Lorenza; nie „popęd-zaspokojenie”, ale interakcja genów i środowiska (uczenie się). Zbliżone stanowisko zajmuje Young (1984); człowiek posiada wrodzoną tendencję do obrony terytorium czy potomstwa, ale to nie oznacza, że musi być agresywny, gdy go nikt nie prowokuje. Jego zdaniem, wojny i konflikty społeczne nie są wynikiem agresji, lecz odwrotnie – agresja powstaje w wy­niku konfliktów społecznych.W naszym stuleciu mają miejsce wojny, okrucieństwo i ludobójstwa na niespotykaną dotychczas skalę. Spytajmy zatem na koniec, czy np. hitlerow­skie zbrodnie można wiązać z jakimś szczególnym instynktem agresji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *