two person inside gym exercising

Dekoria marzi

Przypomnijmy, że w 1960 r. nakładem tego samego wydawnictwa ukazał się przekład podręcznika Clemensa Huttera pt. „Śmig”. W ten być może nie wszystkich satysfakcjonujący sposób udostępniono polskiemu czytelnikowi cenne publikacje dwu krajów tradycyjnie dzierżących prymat w dziedzinie narciarstwa, a jednocześnie do niedawna reprezentujących dwie odmienne koncepcje metodyczno-techniczne. „Śmig” to już dzisiaj historia, a jak przedstawia […]