person standing beside black weights

Drogówka nie zna przepisów polowanie na pieszych bezprawne

Współcześnie, pomiędzy wykształconymi młodymi adeptami szkół narciarskich, którzy rozpoczęli karierę zawodniczą trzy czwarte napotyka na duże trudności spowodowane faktem, że jeżdżą na nartach tak, jak gdyby mieli obydwie nogi oparte na jednej desce. Człowiek jest stworzeniem dwunożnym, którego równowaga pionowa wytwarzana jest przez wspólne, lecz niezależne działanie nóg. Praktyka niwecząca je jest działaniem przeciwko naturze. Przyjęcie na […]