man in black shorts and black tank top doing push up

Basen redeco wrocław

Zarówno Joubert jak i Vuarnet mocno tkwią w realiach codziennej praktyki narciarstwa, ale nie tego wydumanego w oficjalnych szkołach, lecz trasowego, podpatrując trening i zmagania sportowe zawodników „obcych”, eksperymentują w swojej „własnej” praktyce trenerskiej. Plon tak wszechstronnie zbieranych doświadczeń analizują, porównują, poszukują prawidłowości i uogólniają dla praktyki całego narciarstwa, które traktują integralnie, w jedności techniczno-metodycznej […]