woman lifting barbel

KONCENTRACJA UWAGI

Uwagę skoncentrujemy jednak nie na ilustrowa­niu sygnalizowanych prawidłowości obserwacjami z życia społecznego, ale na analizie okoliczności, które naruszają pozytywną identyfikację społeczną i socjopsychologicznych konsekwencji tego rodzaju zdarzeń dla relacji wew- nątrzgrupowych i międzygrupowych.Co najmniej dwa rodzaje sytuacji społecznych stanowią zagrożenie dla, lub faktycznie zakłócają pożyty wną identyfikację społeczną członków grupy, a tym samym mogą niekorzystnie wpływać na zwartość grupy czy inne własności, istotne dla dobrego funkjonowania grupy jako całości. Są to mianowicie: – po pierwsze, niepowodzenia w osiąganiu przez grupę ważnych celów czy żądań, na tyle wyraziste, iż są dostrzegane przez członków grupy (np.. w życiu klasy szkolnej przegranie ważnego współzawodnictwa, itp.); – po drugie, pojawienie się takiego zachowania się jednego lub kilku członków grupy, które w opinii większości stanowią ewidentne naruszenie obowiązu­jących wartości, norm, standardów (np. w życiu klasy szkolnej informowanie nauczyciela o „ściągających” w czasie klasówki, w zespole pracującym w tajemnicy nad jakąś sprawą przekazanie konkurencji ważnych ustaleń, itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *