man in black t-shirt and black shorts running on road during daytime

RODZAJE MECHANIZMÓW

Dotychczasowe rozważania pozwalają na wyodrębnienie następujących szczegółowych mechanizmów zachowania agresywnego:Mechanizmy bezpośrednie – zmierzające do zredukowania napięcia lę­kowego:Mechanizmy redukcji napięcia lękowego poprzez agresję:      impulsywną,     spontaniczną (wraz z mechanizmem syndromu nuda – chroniczna depresja),    instrumentalną.  Mechanizm odwoławczy lękowo-depresyjny – mechanizm „krzyku o pomoc”.B.  Mechanizmy pośrednie – zachowania agresywne zmierzaj ące do ekspresji, zaspokojenia potrzeb oraz zapewnienia bezpieczeństwa, ja”:  Mechanizm zaspokajania neurotycznych potrzeb. Mechanizm dumy neurotycznej.   Mechanizm zaspokajania dążeń składowych struktury „Ja”;  potwierdzania poczucia tożsamości:    mechanizm negatywnej tożsamości,   mechanizm identyfikacji z rolą,    mechanizm odgrywania roli rodzinnego „kozła ofiarnego”,   mechanizm dążenia do aktywności,     mechanizm konfliktu okołosymbiotycznego; podnoszenia własnej wartości,  dążenia do kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *