woman jogging near wire fence

RODZAJ OKOLICZNOŚCI

W tego rodzaju okolicznościach grupy społeczne uruchamiają rożnego rodza­ju zabiegi nastawione na podtrzymanie czy odbudowanie pozytywnej iden­tyfikacji społecznej. Tak więc może dojść do uznania za mało ważne żądań zakończonych niepowodzeniem i przestawienia się na inne cele, podejmowa­ne są ponowne wysiłki dla uzyskania sukcesu, następują zmiany w standar­dach, tak by uznane za niewłaściwe zachowanie mniej raziło, itp.. Mówiąc ogólnie są to strategie w tym konstruktywne, że umożliwiając utrzymanie spójności grupy i chroniąc członków przed utratą pozytywnej identyfikacji społecznej, na ogół nie prowadzą do bezpośrednichnegatywnychkonsekwen- cji ani dla członków własnej grupy, ani dla innych społeczności. Bywa, że we wspomnianych okolicznościach dochodzi do neutralnego zaniku wcześniej istniejącej grupy czy do transformacji prowadzących do powstania nowych konstelacji społecznych, niekoniecznie negatywnie odnoszących się do siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *