man in black t-shirt and black shorts running on road during daytime

Dzieci, które naśladują starszych

Przyszłość przedstawia się w mniej różowych barwach, bowiem uzyskiwane w narciarstwie wyniki poprawiane są corocznie, a technika ulega ciągłym zmianom. Z tego względu nawet technika narciarza klasy międzynarodowej, który ukończył karierę zawodniczą, stanie się przestarzała przed upływem czterech czy pięciu lat. Miody narciarz, który będzie go naśladował, nie przekroczy pewnej określonej granicy postępów. Wymiana techniki pomiędzy młodocianymi nie jest dostateczna, by rozpowszechnić zdobycze techniczne najlepszych między nimi. Przeciwnie, często można zauważyć, że przez naśladownictwo można spopularyzować nawet bardzo poważny błąd techniczny. Jedynym właściwym rozwiązaniem jest, by dziecko jeździło stale pod okiem zdolnego trenera. Trenera, który wcale nie musi dorównywać mistrzom, ale który potrafi nauczyć młodzież odczucia i oceny jakie są wady i zalety najlepszych narciarzy i co trzeba zrobić, by poprawić taki czy inny fałszywy ruch, by skręcić w określony sposób i w określonym kierunku. Mówiąc o cudownych dzieciach, trzeba zwrócić uwagę na różnicę często występującą pomiędzy wiekiem fizycznym i psychicznym. Nierzadki jest widok 13- czy 14-letniego chłopaka o wzroście i postawie oraz zdolnościach fizycznych 17-latka. Te „fałszywe” dzieci osiągają z łatwością wyniki, które stawiają je wysoko ponad wiekiem prawdziwym, lecz które nie są normalne, jeśli odnieść je do rozwoju psychicznego. Stwierdzenie to jest jeszcze słuszniejsze w odniesieniu do dziewcząt. Jesteśmy świadkami pojawiania się ostatnimi czasy wyjątkowo zdolnych młodych mistrzyń narciarskich i wyciągany jest z tego faktu zbyt pochopny być może wniosek, że tylko dziewczynki, które w wieku lat 13 czy 14 jeżdżą bezbłędnie na nartach, mogą osiągnąć poziom mistrzowski w wieku lat 1619, po czym tracą wszelkie szanse na dalszy postęp. Może słuszne jest twierdzenie, że z wyjątkiem nielicznych przypadków młoda, 20-letnia dziewczyna, która w ciągu ostatnich sześciu lat uczestniczyła w najpoważniejszych zawodach, nie ma już koniecznego dla utrzymania mistrzowskiego poziomu entuzjazmu, który skierowała na zupełnie inne sprawy… Z drugiej strony z całą pewnością niesłuszne jest twierdzenie, by młoda, mocno zbudowana dziewczyna w pełni sił fizycznych i wyposażona w niezbędne cechy charakteru, miała przewagę nad dziewczynką. Mistrzynie we wszystkich bardzo rozwiniętych dziedzinach sportu zmieniły się w ciągu ostatnich lat. Narciarstwo, sport młody, wkroczyło podobnie jak lekkoatletyka i pływanie w nowy etap swego rozwoju. Dzięki odkryciu naturalnej i wyjątkowo skutecznej techniki wykorzystuje ono plastyczność i zadziwiającą zdolność do przystosowania, typową dla młodych ludzi, co w połączeniu z pracą pod okiem trenerów coraz lepiej znających swą pracę powoduje, że coraz młodsi zawodnicy osiągają mistrzowski poziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *