woman doing weight lifting

WIĘCEJ ARGUMENTÓW

Istnieje więcej argumentów podważających tezę o ogólnym instynkcie agresji. Zatrzymajmy się nad kwestią czy powyższy pogląd pociąga za sobą negatywną ocenę natury ludzkiej. Jak wiadomo Freud uważał, że człowiek posiada wewnętrzny pociąg do zła, agresywności, niszczenia i okrucieństwa. Destruktywna natura ludzka jest pochodną instynktu śmierci (por. Pedder 1993). Podobny punkt widzenia wyraża współcześnie Storr, pisząc, że: dzi­kość i okrucieństwo, z jakim traktujemy się nawzajem, nie mają żadnego odpowiednika w naturze. (…) Jesteśmy najokrutniejszym i najbardziej bezli­tosnym gatunkiem, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. (…) Każdy z nas żywi w sobie te same dzikie impulsy, które prowadzą do morderstwa, tortur i wojny (cyt. za Aronson 1978, s. 198-199).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *