person in black leather shoes standing on gray asphalt road

KILKA ZNACZEŃ

Jednak za ideą wrodzonego charakteru agresji kryje się kilka znaczeń, pociągających za sobą rozmaite opinie na temat powszechności jej występo­wania i związku z destruktywnościa człowieka. Przyglądnijmy się najbar­dziej znaczącym punktom widzenia.Przede wszystkim agresywność, jako cecha wrodzona, oznaczać może, że chodzi o ogólną, instynktowną skłonność do agresji, która poszukuje ujścia. Według tego ujęcia jest w nas pewna pula agresywności wyładowująca się bez żadnych zewnętrznych prowokacji, spontanicznie. Tutaj ma zastosowa­nie zjawiska np. katharsis.Jednakże badania nad społecznym uczeniem się i modelowaniem zacho­wań agresywnych (por. Frączek 1975) wskazują, katharsis nie usuwa agresji; wyrażanie czy oglądanie agresji nie zmniejsza lecz zwiększa jej występowa­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *