man in black t-shirt and white shorts walking on brown wooden floor

UMIEJĘTNOŚĆ FUNKCJONOWANIA

Wśród tych ostatnich można wymienić:a) nastawienie na diagnozowanie indywidualnych możliwości i specjalnych dzieci, umożliwienie ich pełnego rozwoju, jako punktu oparcia j samooceny;intelektualnych w wychowaniu dziecka;   dążenie i przyspieszenie rozwoju umiejętności i kompetencji interpersonal­nych poprzez wychowanie (treningi umiejętności interpersonalnych czy komunikacji i asertywności);  dążenie i przyspieszenie rozwoju umiejętności otwartego, bezpośredniego komunikowania swoich potrzeb i pragnień oraz efektywnego porozu­miewania się z otoczeniem (treningi umiejętności interpersonalnych, aser- tywności, rozwiązywania konfliktów, itp.);   radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i stresem – stosowanie konstruk­tywnych technik zmagania się (trening relaksacji, radzenia sobie ze stre­sem, opanowania lęku, odraczania gratyfikacji potrzeb, itpj;   umiejętności funkcjonowania w grupie i zdobywania aprobaty rówie­śników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *