two smiling women doing yoga pose

ROZPOZNANIE I WYJAŚNIENIE

Rozpoznanie i wyjaśnienie sensu zachowania agresywnego jako regulowanego poprzez pragnienia odwoławcze, dążenie do „nadania komunikatu” może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów jednostki – zapobiegnięcie całkowitej dekompensacji psychicznej lub też śmierci samobójczej. Zachowania agresywne mogą dochodzić do głosu poprzez różnorodne mechanizmy związane z obrazem i przeżywaniem własnego „Ja’, a także percepcją otaczającego świata społecznego. Pełnią one wówczas rolę ekspre­sji łub zaspokojenia potrzeb „Ja”.Do powstania systemu neurotycznych dążeń dochodzi, zdaniem Homey, w wyniku patologicznych procesów rozwojowych, zmagających się ze zjawiskiem lęku podstawowego. Naprzemienna dynamika wrogości i lęku w bliskich relacjach emocjonalnych prowadzi do zachwiania pewności siebie i bezpieczeństwa „Ja”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *