man in black shorts and black tank top doing push up

POZA NORMĘ

Za­chowania wykraczające poza tzw. normę zwyczajową (np. zachowania tzw. nieznośnych dzieci w domu czy w szkole) czy prawną (np. bójki, podpalania, drobne kradzieże) funkcjonują częstokroć na zasadzie tego mechanizmu.Mechanizm identyfikacji z rolą. Jednym z mechanizmów służących podtrzymaniu poczucia bezpieczeństwa jest zjawisko identyfikacji z rolą, której przepisy, niekiedy bardzo ściśle społecznie określone, „zakotwi­czają” niejako niejasne, rozpływające się poczucie tożsamości. Kon­kretne, wypływające z przepisów określonej roli, zasady zachowania bronią przed poczuciem dezintegracji „Ja”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *