two person inside gym exercising

ROLA REGULACYJNA

Rola regulacyjna cechującej się takimi właściwościami struktury „Ja” wobec zachowań agresywnych jest specyficzna i złożona. Stanowi ona nie tylko źródło zagrożenia, ale może decydować o mechanizmach i formach zmagania się jednostki z zagrożeniem. Niedojrzała, neurotyczna struktura „Ja” jest wielorako uwikłana w mechanizmy powstawania i determinowania zachowań agresywnych;  pełni rolę pośredniczącą – mediacyjną, sprzyja interpretacji sytuacji śro­dowiskowych jako zagrażających dla „Ja”; pełni rolę generującą napięcie- struktura „Ja” stanowi samoczynne źródło niepokoju i lęku;   właściwości formalne, jak i treściowe, struktury „Ja”, posiadającej w znacznej mierze charakter niedojrzały i neurotyczny wraz z elementami mcchanizów psychopatycznych, określają w pewnym stopniu konkretne mechanizmy i formy zmagania się poprzez agresję, dochodzące do głosu w danej sytuacji stresowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *