woman sitting on the stone in front of the ocean

DZIECKO. Szczególny typ narciarza

Kiedy można i należy rozpocząć z dziećmi naukę jazdy na nartach? W wieku lat 6, czy może nawet 2? Zgodnie z punktem widzenia reprezentowanym przez nas, nie ma żadnego uzasadnienia tak wczesne rozpoczynanie nauki, mimo iż liczne są przykłady dzieci, które jazdy na nartach uczyły się równocześnie z nauką chodzenia, nie wspominając o tych, które w plecaku rodziców przejechały wszelkie możliwe trasy. Z drugiej strony jest pewne, że dziecko 8- czy 10-letnie, które płynnie jeździ na nartach i ma za sobą liczne kilometry pokonanych tras, nabrało z łatwością nawyku utrzymywania równowagi, który będzie mu przydatny przez całe życie. Najodpowiedniejszym wiekiem rozpoczynania nauki wydaje się okres pomiędzy 8 a 13 rokiem życia okres ten można przesunąć jeszcze dalej w zależności od ogólnego rozwoju dziecka. Ucząc dziecko jazdy na nartach pamiętajmy o następujących generalnych zasadach: nie wolno go nużyć niepotrzebnymi objaśnieniami; dziecko najłatwiej uczy się naśladując ruchy nauczyciela, więc młody instruktor, a jeszcze lepiej zawodnik, jest idealnym rozwiązaniem. Również liczni koledzy jeżdżący nieco lepiej, stanowią dużą pomoc i źródło postępów, bez elementu znużenia i przymusu ćwiczeń;
nie nalegajmy na opanowanie ześlizgu, jest to bowiem ćwiczenie dla dziecka szczególnie uciążliwe, a to ze względu na niewielką masę ciała i co ważniejsze, nie budzi ono w dziecku żadnego zainteresowania; wykonanie oporu jest wielekroć łatwiejsze i mniej nużące dla dzieci, niż dla człowieka dorosłego i w konsekwencji dziecko może go wykonać nawet na stromych stokach, tam gdzie dla osób dorosłych jest to niemożliwe lub bardzo trudne. Należy tylko zwracać uwagę, by dziecko z natury ostrożne, nie zakorzeniło w sobie „nawyków oporowych”. Aby tego uniknąć zróbmy wszystko dla opanowania zatrzymania naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *