man running on road near grass field

ZACHOWANIE AGRESYWNE

Zachowania agresywne, zmagające się z zagrożeniem „Ja”, mogą fun­kcjonować z jednej strony w oparciu o różnorakie mechanizmy regulujące agresję, z drugiej mogą pełnić rolę służebną wobec różnych elementów struktury „Ja”, które wymagają, z subiektywnego punktu widzenia obrony, lub podtrzymania. Poniżej opisane mechanizmy zostały wyodrębnione na podstawie funkcji, jaką pełnią konkretne zachowania agresywne. Rola ta może być bardziej bezpośrednia – gdy zachowanie agresywne jest drogą rozładowania, zredukowania skumulowanego napięcia lękowego, związanego z przeżywaniem własnej osoby, lub też bardziej pośrednia, gdy stanowi ekspresję neurotycznych dążeń „Ja” oraz środek podtrzymania i obrony zagrożonej struktury „Ja”, jej składowych, czy funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *