woman tying her right shoe

NORMY MORALNE

Jeśli przyjąć, że pewne normy moralne mają biologiczne żrodła, to ze względu na temat agresji należy zapytać, czy przykazanie „nie zabijaj” wypływa z rozumu i (lub) przymusu, czy też poddajemy się wrodzonym skłonnościom? Eibl-Eibesfeldt dowodzi wrodzonego charakteru powyższego przykazania. Posiadamy bogaty repertuar gestów zjednywania i pokory, z których większość jest nam wrodzona (np. płacz, skarżenie się, „rozbraja­jący” uśmiech, gesty podporządkowania się). Zachowania te spełniają swoją funkcję budzenia współczucia i hamowania agresywności, ponieważ istnieje wrodzona tendencja do reagowania na powyższe gesty czy cechy wyglądu (np. cechy dziecięcości działają łagodząco) współczuciem, litością lub zaha­mowaniem napastliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *