group of women exercise using dumbbells

OPRACOWANA KONCEPCJA

Przedstawiona w opracowaniu koncepcja funkcji zachowania agresywnego oraz wyodrębnione mechanizmy agresji umożliwiają:   precyzyjne wskazanie i opisanie konkretnej funkcji zachowania agre­sywnego oraz jego roli nie tylko wobec globalnie traktowanego obrazu własnej osoby, ale i poszczególnych jego składowych czy mechanizmów; zastosowanie, w oparciu o powyższe dane, oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych źródłowo na występujące pierwotne dysfunkcje i pro­blemy psychologiczne dziecka;terapia i oddziaływanie źródłowe pozwalają na skoncentrowanie pracy psychologicznej na problemach przeżywania, Ja” i ich uwarunkowaniach, umożliwiając abstrahowanie od zachowania agresywnego jako takiego, które w tym układzie pełni rolę drugorzędną. Hurlock(1985) zauważa, że większość dzieci jest doskonale zorientowana w obowiązujących nor­mach zachowania społecznego, które jednak nie są przestrzegane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *