man in black t-shirt and white shorts walking on brown wooden floor

NOWE ŚWIATŁO NA OCENĘ

Nowe światło na ocenę natury ludzkiej z biologicznego punktu widzenia rzuca Eibl-Eibesfeldt, który, zgadzając się z Lorenzem, twierdzi że agresja zależy od wrodzonych mechanizów napędowych, uważa także, że dobre właściwości człowieka zakorzenione są w dziedzicznym wyposażeniu nie mniej silnie, niż chęć do walki: nie tylko zachowanie agresywne, ale i altru­isty cznejest zaprogramowane przez przystosowanie filogenetyczne, agresyw­ne impulsy są równoważone równie głęboko zakorzenionymi skłonnościami do stowarzyszenia się i wzajemnego wspomagania się (1987, s. 5). Według autora dobrzy jesteśmy dzięki skłonnościom wrodzonym a nie dzięki zaprog­ramowaniu przez wychowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *