gym equipment inside room

BIOLOGICZNE ZAKORZENIENIA

Zatem „odpowiedzialnym” za pewne pozytywne moralne reakcje byłby tzw. wrodzony mechanizm wyzwalający i w tym sensie można by mówić o naturalnej moralności. Zdaniem Eibl-Eibesfeldta, nie tylko zdolność do współczucia ma charakter wrodzony, ale także takie cnoty moralne, jak odwaga, wierność, przyjaźń, miłość bliźniego, szacunek i posłuszeństwo mają wartość niezależnie od kultury. Istnieją, zdaniemEibl-Eibesfeldta, normy etyczne zakorzenione biologicz­nie. Zło w świecie człowieka nie wynika przede wszystkim z agresji. Para­doksalnie często znajduje ono źrodło w skłonnościach ocenianych zwykle pozytywnie etycznie. Np. takie dyspozycje wrodzone, jak posłuszeństwo wobec autorytetu, lojalność i wierność wobec swej gmpy mogąprowadzić do czynów złych i okrutnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *