exercising man

NASILONE TENDENCJE

Jednym z zadań rozwojowych okresu dorastania jest kształtowanie się i dojrzewanie struktury „Ja” wraz z adekwatną i realną samooceną oraz pozytywnym, przynoszącym satysfakcję przeżywaniem własnej osoby. Nie­korzystne warunki rozwojowo-wychowawcze mogą zaburzać ten proces pociągając za sobą zahamowanie harmonijnego wzrostu „Ja” oraz kształto­wanie się niekorzystnych właściwości struktury „Ja” i jej struktur składo­wych, a także relacji pomiędzy nimi. Sytuacja taka typowa jest dla osób o   nasilonych tendencjach agresywnych. Za charakterystyczne należy uznać następujące właściwości struktury „Ja”;)  niską samoocenę ogólną oraz samooceny szczegółowe dotyczące poszcze­gólnych właściwości, zwłaszcza przejawiających się w relacjach interper­sonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *