man running on road near grass field

PREFEROWANY SPOSÓB

Dlaczego właśnie agresja staje się często występującym u młodzieży, subiektywnie preferowanym sposobem zmagania się z zagrażającymi wyda­rzeniami i przeżyciami? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga uwz­ględnienia szeregu czynników, w przeważającej mierze rozwojowych – po­wiązanych z właściwościami okresu dorastania: Okres dorastania, zwłaszcza wraz z istotnymi zmianami hormonalnymi i fizycznymi, prowadzi, zdaniem Hurlock (1965), nie tylko do zahamo­wania rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosunko­wo częstym zjawiskiem jest powrót – cofanie się dzieci prezentujących przed wejściem w dorastanie wzorce zachowań dojrzałych, odpowiedzial­nych i „dorosłych”, do etapu wcześniejszego rozwojowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *