woman in black sports bra exercising using lat pull down machine

FORMY OBJAWIENIA

Objawia się regresywnymi formami nieudanej separacji oraz gwałtowną dynamiką maskowanej wrogości i nienawiści do partnerów związku. Nasileniu nienawiści, aż do odrzucenia emocjonalnego włącznie, towarzyszy nie­odłącznie silna zależność i lęk przed porzuceniem przez partnera. Po­wiązanie silnego, nieuświadomionego lęku z obiema stronami alterna­tywy, prowadzi często do wyjścia z lęku poprzez agresję, szczególnie silną wobec partnera związku. Możliwe jest również występowanie zachowań agresywnych o tej etiologii w formie przeniesionej, w stanach silnego pobudzenia emocjonalnego.Mechanizm podnoszenia własnej wartości. Jak wspomniano, dążenie do podtrzymania i podnoszenia własnej wartości, stanowi jedną z najważniej­szych motywacji zachowania i warunkuje znaczną liczbę różnorodnych pow­szechnie występujących zachowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *