woman seriously performing gym exercise

PODNOSZENIE SAMOOCENY

Podnoszenie własnej samooceny może dokonywać się poprzez realne podnoszenie własnej wartości lub też obniżanie wartości innych osób z otoczenia jednostki (zostaje zachowana względna różnica pomiędzy oceną wartości „Ja” a inny ch). Efekt ten osiągany j est przez deprecjonowanie i poniżanie innych (Reykowski 1970). Zachowania agre­sywne mogą podnosić samoocenę oraz wartość „Ja” na obu drogach. Czyny wymagające odwagi, siły, zręczności, sprzyjają podnoszeniu samooceny we własnych oczach, przede wszystkim jednak kolegów z grup rówieśniczych. Z drugiej strony zachowania agresywne, o charakterze przemocy, stanowią łatwą drogę odbierania tej wartości innym – ofiarom przemocy i gwałtu. Istotne jest przy tym, że zachowanie agresywne stanowi bez porównania łatwiejszą drogę dominowania nad otoczeniem i manipulowania własnym obrazem, niż jakiekolwiek inne, wymagające wypracowania rzeczywistego sukcesu w określonej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *