man in black t-shirt and black shorts running on road during daytime

DOCHODZENIE DO GŁOSU

Zachowania lękowo-agresywne mogą dochodzić do głosu poprzez nastę­pujące mechanizmy regulujące agresję (Frączek 1975, 1979; Kubacka-Ja- siecka 1986);      agresja impulsywna, inaczej emocjonalna, pofrustracyjna, w której rolę sygnału do zachowania agresywnego pełnią zewnętrzne wydarzenia sym­bolizujące przykre, urazowe wyuczone doświadczenia życiowe. Agresja zabiezpiecza rozładowanie skumulowanego napięcia na drodze „acting out”,przy czym często zachowania w tej formieprzebiegająprzy niepełnejświadomości i ograniczonej kontroli zachowania (np. pobicia, bójki,gwałty);agresja spontaniczna – regulowana być może przez mechanizmy po­wiązane z genetycznymi, względnie wyuczonymi patologicznymi stanami emocjonalnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *