woman in black sports bra exercising using lat pull down machine

PRZEMOC W SZKOLE

Jednym z przejawów agresji/przemocy wśród dzieci sąrelacje jakie obserwuje się między pewnymi grupami uczniów na terenie szkoły i wokół aktywności związanych ze szkołą: chodzi o wyróżnienie tych, którzy „napastują”innych i tych, którzy są obiektami (ofiarami) różnych form owych „napastliwych” zacho­wań (w języku angielskim mówi się o…„the bulling- victimization interactions”, … bulłing at schools”, …„bulllies and whiping boys”, por. prace Olweusa, 1978,1993,1994 i tekst w tym zbiorze, co dobrze obrazowo oddaje naturę tych grup i interakcji, ale w tym dosłownym przekładzie po polsku terminy byczki”. „byczkowanie” są raczej językowo niezręczne).Olweus (1978,1993,1994), który od lat zajmuje się tą problematyką, zwraca uwagę na dwa ważne aspekty tej postaci agresji/przemocy interpersonalnej:- po pierwsze, „napastowanie” (od fizycznego bicia do innych ..dokuczliwości” podejmowane jest intencjonalnie przez zorganizowaną grupę (grupkę )d/iea wobec kolegów z bliskiego otoczenia (z tej samej klasy, młodszych z tej samej szkoły, itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *