woman in black sports bra exercising using lat pull down machine

DLA PRZYBLIŻENIA

Dla przybliżenia tego rodzaju podejścia można odnotować choćby następujące aspekty relacji między sytuacjami społecznymi i społecz­nymi standardami a zachowaniem się ludzi.Po pierwsze, zachowanie się interpersonalne ludzi, także agresja i przemoc interpersonalna dzieci i młodzieży, są zawsze realizowane w takim czy innym kontekście społecznym. Tak więc konstelacja czynników społeczno- kulturo­wych oraz związanych z funkcjonowaniem grupy wpływa zarówno na dynamikę zachowania interpersonalnego jak i na jego ocenę (w kategoriach adekwatności, w kategoriach moralnych, itd). Na przykład, zachowania, które są aprobowane u chłopców, niekoniecznie są dobrze widziane u dziewcząt; podejmowane przez młodzieżowy gang czynności są w tym środowisku traktowane jako pożądane i właściwe, ale uważane za aspołeczne/antyspołeczne w odniesieniu do norma­tywnych standardów społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *