woman exercising indoors

ANALIZA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

Analiza zachowań agresywnych pozwala na wnioskowanie o występowa­niu ukierunkowania na rozwiązanie problemu, czy przełamanie kryzysu, poprzez stosowanie w jakiejś mierze adekwatnych, pomimo że pośrednich i kompromisowych do założonego celu, strategii zaradczych, czy wreszcie osiągania choćby w pewnej mierze założonego celu. Dążenie do redukcji podwyższonego napięcia, przeżywanego lęku oraz nastawienie na podtrzy­manie i obronę zagrożonego „Ja” pozwala sklasyfikować młodzieżowe za­chowania agresywne jako zachowania zaradcze. W oparciu o te rozważania można analizować jako formy zmagania się zarówno zachowania agresywne, jak i samoagresywne – samouszkodzenia i zamachy samobójcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *