woman in black long sleeve shirt and black pants sitting on exercise equipment

Dynamiczny krótki skręt z poprzecznym pchnięciem nart

Jadąc w skos stoku spychamy od stoku piętkę narty od stokowej. Obciążamy ją i wypychamy pod stok, natychmiast wykonując z obydwóch nóg ruch skrętny. Rozpoczynamy skręt od stoku. W ten sposób można wykonać skręty o bardzo małym promieniu. Zdecydowanie zepchnijmy od stokową nartę, oprzyjmy się na niej i z kolei wypchnijmy ją pod stok. Prawie natychmiast wykonajmy obszerny ruch skrętny z obydwóch nóg. Zdziwimy się stwierdzając, że narty z ogromnym dynamizmem rozpoczynają skręt od stokowy o zdziwiająco małym promieniu. Podczas od stokowego pchnięcia nart, mogą one odchylić się do oporu (piętka narty ześliznie się dalej niż dziób) lub zachować pozycję równoległą. Odchylenie to nie ma większego znaczenia, bowiem w obydwu przypadkach liczy się jedynie dostokowe pchnięcie nogi odstokowej. To pchnięcie udziesięciokrotnia siłę ruchu skrętnego, jednocześnie odciążając narty w momencie zapoczątkowania skrętu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *