WYMIEŃMY CZYNNIKI

Wymieńmy czynniki, które umożliwiają wyeliminowanie wrodzonych zahamowań agresywności i reakcji współczucia. Czynniki te tkwią i w bio­logicznym wyposażeniu człowieka, w skutkach przyśpieszonego w stosunku do ewolucji biologicznej rozwoju cywilizacji technicznej. W odniesieniu do naszych wrodzonych skłonności – hamulce agresywności osłabione są przez zdolność człowieka do demonizowania przeciwnika, do odmawiania mu cech ludzkich. Także wobec obcych agresywność jest mniej hamowana; często jej źródłem bywa strach i nieufność. Inną tendencją wrodzoną, która może popaść w konflikt i przeważyć nad wrodzoną zdolnością do współczucia i wpojeniami kulturowymi odnośnie miłości bliźniego, jest skłonność do podporządkowania się i posłuszeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *