woman in yellow sports bra and yellow shorts jumping on white metal frame

UTRATA KONTROLI

W warunkach utraty kontroli sztywne postawy neurotyczne mogą stać się źródłem zachowań agresywnych. Zachowania te mogą przybierać formy brutalnej, nasilonej agresji w aktach zemsty, dążenia do dominacji za wszelką cenę nad zagrażającymi „innymi”. Są one utrwalone poprzez dostarczanie wyrazistych sygnałów sprawowania „kontroli” nad otoczeniem, możliwość wywierania „wpływu” na innych. Rozpaczliwa determinacja aktów zacho­wania agresywnego o wyżej opisanym mechanizmie wiąże się z zablo­kowaniem wszelkich dróg osobowej samorealizacji i możliwości satysfa­kcjonującego kształtowania swoich relacji z innymi na drogach społecznie akceptowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *