woman kneeling beside man

W SŁUŻBIE GATUNKOWI

Zdaniem Lorenza także agresja wew- nątrzgatunkowa służy przede wszystkim gatunkowi; widać to wyraźnie na przykładzie czterech zasadniczych jej typów (por. Lorenz 1972), tj.: 1. agresji terytorialnej, 2. rywalizacyjnej (dobór najlepszego ojca i matki), 3. agresji w obronie potomstwa, 4. agresji prowadzącej do hierarchiczności w społecz­ności. Agresja wewnątrzgatunkowajest, zdaniem Lorenza, niezbędnym do utrzymania życia i systemu elementem organizacji wszystkich istot, którego funkcja może, jak wszystko na tej ziemi ulec wypaczeniu i który może prowa­dzić do mszczenia życia, ale mimo to działa dla dobra wielkiej sprawy życia (1972, s. 82).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *