woman lifting barbell

OBECNOŚĆ MECHANIZMÓW

W skrócie, paradygmatu podkreślającego obecność mechanizmów psychopatycznych czy parapsychopatycznych.Koncepcja ta zwraca uwagę na powiązane z niepokojem i lękiem me­chanizmy neurotyczne zachowania agresywnego, charakterystyczne dla ok­resu dorastania i zjawisk rozwojowych. Wraz z postępami dojrzewania pro­blemy związane z poczuciem tożsamości i własnej wartości bądź zanikająlub też zmaganie się z nimi, wraz z wiekiem, przybiera inne, bardziej zso- cjalizowane i dojrzałe formy.Rozważania powyższe stwarzają ponadto możliwość opracowania sys­temowego modelu prewencyjno-interwencyjnego. Oddziaływania prewen­cyjne można sprowadzić do następujących działań: działania psychoedukacyjne zorientowane na eliminację stresu, lęku i upokorzenia ze współczesnej polskiej szkoły;     działanianarzeczpozytywnych, aprobujących relacji grupowych wklasie szkolnej i zmniejszanie postaw rywalizacyjnych;działania ukierunkowane na przyspieszenie rozwoju oraz dojrzewania struktury „Ja” i podtrzymywanie pozytywnej samopercepcji w okresie dorastania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *