woman kneeling beside man

FORMOWANIE NEGATYWNYCH POSTAW

Pojęcie „kozła ofiarnego” funkcjonuje również w socjopsychologicznych koncepcjach formowania negatywnych postaw i u­przedzeń między grupami społecznymi w makroskali (por. Dollard in. 1929): za trudności i napięcia pojawiające się w czasie kryzysów ekonomicpiych obwiniani są „inni”, tj. zazwyczaj j akaś zewnętrzna grupa społeczna, różniąca się od własnej grupy kulturą, obyczajami, religią, cechami wyglądu, itp. Pojęcie „czarna owca”może zapewne kojarzyć się z przypowieścią o synu marnotrawnym, ale jako zjawisko nie było poddane bardziej rozleglej analizie kulturowej czy socjopsychologicznej (por. Marqueziinn.l988). Jeżeli nawet sam termin me jest wprost użyty, to jako „czarna owca” traktowane jest przez swoich kolegów jako dziecko,, donoszące” nauczycielowi o ich niewłaści­wym zachowaniu się, jak też inne, które nie zgodziło się pójść na wagary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *