woman jogging near wire fence

KOZIOŁ OFIARNY

W języku współczesnej psychologii społecznej zwrot „kozioł ofiarny” używany jest dla określenia jednostki, kilku osób, grupy społecznej, którym bez racjonalnych przesłanek, przypisuje się winę za niepowodzenie(a) i niezreallizowane oczekiwania własne czy własnej grupy społecznej (w kate­goriach socjopsychologicznych) chodzi nie tyle o indywidualne orientacje i poczucia, lecz o interpretowanie czy usprawiedliwianie niepowodzeń grupy). Socjopsychologiczna analiza zjawiska „kozła ofiarnego” obejmuje więc za­równo relacje wewnątrzgrupowe jak i odniesienia międzygrupowe. Tak więc usprawiedliwieniem dla niepowodzeń życiowych rodziny (tutaj traktowanej jako mała grupa społeczna) tj. „kozłem ofiarnym” jest dziecko sprawiające trudności czy chorowite, do przegrania naszej klasy we współzawodnictwie z innym zespołem doszło tylko dlatego, że „oni”oszukiwali (tutaj „kozioł ofiarny” jako inna grupa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *