woman doing weight lifting

BRAK KONTROLI

Mechanizm braku kontroli występuje w wypadku niedorozwoju me­chanizmów kontroli, prowadząc do osłabienia poczucia tożsamości. Może on aktywizować wszystkie powyżej opisane mechanizmy tożsamościowe, które z kolei torują drogę zachowaniom aspołecznym. Braki kontroli eliminują społeczno-kulturowe hamulce zachowania, prowadząc do impulsywnych czynów agresywnych, czy samoagresywnych. Problemom samokontroli to­warzyszy niemożność kontrolowania otoczenia. Niekontrolowanie wybuchu gniewu i złości można interpretować jako rozpaczliwe usiłowania spra­wowania kontroli nad otoczeniem, choćby w formie dominacji agresywnej w myśl mechanizmu: Możecie mnie nie kochać, ale musicie się mnie bać. Mechanizm ten zakłada poczucie balansowania na pochylni w nierów­nowadze – istnieją tylko dwie możliwości – bycia przegranym lub wygranym: Jeżeli ja nie zgnoję ich, to oni zgnoją mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *