woman doing yoga

POZYTYWNA IDENTYFIKACJA

Utrzymywanie bądź odbudowywanie zagrożonej czy „nadwyrężonej” pozy­tywnej identyfikacji i podtrzymanie spójności grupy, może dokonywać się jednak również na drodze atakowania i niszczenia tych, którzy w opinii grupy są źródłemniepowodzeń czy naruszają ważne dla grupy wartości, normy, standardy społeczne i moralne. Należy podkreślić, że dla wyboru „obiektu ataku” podsta­wowe znaczenie ma opinia czy przekonanie grupy, a niekoniecznie rzeczowa analiza obiektywnych okolicznoścci i działań. Przykładami destruktywnymi strategii dawania sobie rady przez grupę z naruszeniem pozytywnej identyfikacji społecznej i zagrożeniem zwartości są działania i procesy prowadące do kreo­wania przez grupę „kozła ofiarnego” oraz umożliwiające koncentrację „czarnej owcy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *