topless man in black shorts carrying black dumbbell

DWA POJĘCIA

Te dwa pojęcia, używane zresztą w języku potocznym, mówią w istocie o funkjonowaniu grup społecznych w sytuacjach kryzysowych i socjopsycholo- gicznych mechanizmach agresji/przemocy w relacjach międzygrupowych bądź wobec członków własnej grupy. przedstawimy dokładniejsze socjopsychologiczne rozumienie po­jęcia „kozioł ofiarny”, należy choćby ogólnie przypomnieć, że zjawisko to ma swoje znaczenie kulturowe i jest przedmiotem zainterersowań porównaw­czej antropologii kulturowej (por. Frazier, 1980, Girard,1982). Pojęcie „ko­zioł ofiarny”, mówiąc ogólnie, kojarzone jest z taką czy inną ofiarą dla Boga (Bóstw) dla uzyskania przebaczenia; wedle Starego Testamentu był to oby­czaj , polegający na przeniesieniu przez kapłana grzechów popełnionych przez ludzi na zwierzę ofiarne (kozła), a następnie wypędzenie ofiarnego kozła w czasie święta wybaczenia na pustynie złego ducha Anazela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *