woman jogging near wire fence

IDENTYFIKACJA PRZEJAWÓW AGRESJI

Po drugie, można identyfikować takie przejawy agresji i przemocy, które -aczkolwiek są wykonywane przez konkretne osoby- pojawiają się tylko w ramach aktywności mniejszej czy większej grupy społecznej. Ilustrację tej tezy stanowią tak drastyczne zdarzenia jak gwałty zbiorowe, a także wandalizm kibiców sportowych czy agresywno- destrukcyjne zachowanie się rozwścieczonego tłumu(bywa, że sterowane z zewnątrz). Po trzecie, różne formy agresji przemocy manifestowane przez dzieci i dorastają­cych są zazwyczaj powiązane z innymi zachowaniami antyspołecznymi i tzw. zachowaniami problemowymi u tych osób. W tego rodzaju konstelacji, obok zachowania agresywnego, występują m.in.: picie alkoholu, inne zachowania aspołeczne (nieposłuszeństwo, kłamanie , kradzieże), wagarowanie, wcześniej podejmowana i przypadkowa aktywność seksualna (por. Frączek, Stępień, 1996; Frączek 1994).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *