woman doing yoga

RÓŻNE ASPEKTY

Te różne aspekty czy poziomy organizacji zjawisk nazywamy agresją i przemocą tj. agresja interpersonalna, agresja jako zjawisko społeczne, wojna, są charakterystyczne i objaśnione w odmiennych kategoriach poznawczych. Agresja/przemoc ujmowana jako zjawisko społeczne odnoszona jest nie tyle do osobistych skłonności konkretnych jednostek co do standartów, norm i procesów regulujących zachowanie grupy, a o wojnach mówi się, pokazując procesy dziejowe i socjo-ekonomiczne uwarunkowania interesów dużych zbiorowości społecznych(por.Hinde,1993). W prezentowanym opracowaniu zajmujemy się agresją i przemocą w świecie dzieci i młodzieży jako zjawiskiem społecznym. Oznacza to, mówiąc ogólnie, że przedmiotem analizy są nie tyle specyficzne akty agresji manifes­towane przez jednostkę czy ich intrapsychiczna regulacja (motywacja, uwa­runkowania socjalizacyjne) co zachowania wymagające aktywności grupy i wiążące się z własnościami funkcjonowania grupy czy wpływami społeczno-kulturowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *