woman doing yoga

Niektóre szczególne typy skrętów

Omawiając skręty cięte i prowadzone płasko, zauważyliśmy z pewnością, jak bardzo szczególny charakter może przyjąć zwykły skręt wykonywany podczas zjazdu. Istnieje kilka rodzajów skrętów zasługujących na zainteresowanie. Skręty w przeciążeniu. Są to skręty wykonywane na zmniejszającym się pochyleniu stoku. Wykonując skręt, którego ślad przechodzi ze stromego na łagodny stok, czujemy wzrastające działanie przeciążenia co bardzo komplikuje wykonanie skrętu. By jakoś dać sobie radę, opieramy się na nodze zewnętrznej skrętu, pamiętając by zachować pozycję równowagi! Tylko przy równomiernym obciążeniu piętki i dzioba narty zewnętrznej, możemy skutecznie przeciwdziałać przeciążeniu i prowadzić narty w skręcie z najmniejszą stratą prędkości. Skręty w niedociążeniu, których końcowa faza przebiega po zboczu stoku większym nachyleniu niż na odcinku fazy początkowej. Skręty z niedociążeniem wymagają pilnego czuwania nad „trzymaniem” nart przy wyjściu ze skrętu. Wygodną techniką, która może tu znaleźć zastosowanie jest stopniowe, w miarę wykonywanego skrętu, podwyższenie pozycji zjazdowej lub maksymalne zejście w dół przed zapoczątkowaniem skrętu tak, aby obniżenie terenu mogło być kompensowane wyprostem nóg i aby kontakt nart ze śniegiem był nieprzerwany. W tym celu musimy zachować dość głęboki układ wychylenie. W końcowej fazie skrętu możemy przenieść ciężar ciała częściowo, a czasem całkowicie, na nogę wewnętrzną. Im skręt jest łatwiejszy, tym wcześniej możemy obciążyć wewnętrzną nartę, pamiętajmy jednak, że zawsze grozi nam raptowny upadek do wnętrza skrętu. W każdym razie skręt rozpoczynajmy z zachowaniem przeważającego obciążenia narty zewnętrznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *