person in black leather shoes standing on gray asphalt road

Pozycja bolid jest pochodną pozycji jajo

W bardzo szerokiej pozycji, jaka u niektórych narciarzy pociąga za sobą przyjęcie pozycji jajo, pierś, a nawet cały tułów może schować się pomiędzy kolana. Obserwowaliśmy (autorzy) jak podczas przeciążeń w czasie jazdy w pozycji jajo Bernard Orcel, zdolny chłopak o niespotykanej elastyczności stawów; „chował” poziomą linię pleców pomiędzy kolana. W pozycji bolid tułów zawieszony jest poziomo pomiędzy szeroko rozstawionymi nogami, jakf nadwozie wyścigowego samochodu. Wyciągnięte ku przodowi ręce chowają się prawie całkowicie w sylwetce tułowia (łokcie powinny znajdować się dokładnie przed kolanami). Stwierdzono, że ta pozycja zapewnia w porównaniu z pozycją jajo zmniejszenie o około 15 % poprzecznej powierzchni ciała narciarza, przez co można uzyskać podwyższenie teoretycznej szybkości progowej danego stoku o 11 %. Ma ona mimo wszystko jedną wadę ogranicza miękkość zawieszenia narciarza, co na niezbyt gładkiej trasie może spowodować twarde uderzenie nart w śnieg, które, jak już wiemy, jest równoznaczne z hamowaniem szybkości zjazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *