a woman holding a kettle in a gym

ZACHOWANIE WOBEC INNYCH

Ponieważ Olweus (por. tekst w tym zbiorze) szczegółowoomawiaproblem „napastliwego” zachowania się dzieci w szkole wobec innych, a także przed­stawia zasady postępowania korekcyjnego wobec tego rodzaju agresji/prze­mocy, tutaj przypominamy tylko podstawowe charakterystyki uczestników takich interakcji- „napastliwe” zachowanie się częściej manifestują chłopcy niż dziewczęta, zwłaszcza ci fizycznie silniejsi od rówieśników;- dzieci tworzące grupę „napastująca” innych zazwyczaj mają dobre mniemanie o sobie (pozytywna samoocena), są bardziej od innych impulsywne i mniej empatyczne, wreszcie bardziej pozytywnie niż inne dzieci oceniają agresję i przemoc w życiu społecznym; – dzieci wybierane na ofiary zazwyczaj poka­zują się w kontaktach społecznych jako nieśmiałe i osamotnione (brak blis­kich, stałych przyjaciół), ogólnie mniej aktywne(zwłaszcza fizycznie) i z niepewną samooceną , a ich cechy fizyczne(otyłość, używanmie okularów, kalectwo,itp) mają drugorzędne znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *