man in black t-shirt and black shorts doing push up

Z UWAGI NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na niebezpieczeństwo agresji niezbędne są więc mechanizmy, które nie znosząc popędu agresji (jest on bowiem konieczny dla przetrwania jednostki i gatunku), hamowałyby go w określonych sytuacjach i narzucały zwierzętom zachowania bezinteresowne, skierowane na dobro społeczne. Te właśnie mechanizmy hamujące agresję powodują, zdaniem etologów, zacho­wania analogiczne do ludzkiego postępowania zgodnego z zasadami moral­nymi. Mechanizmy hamujące popęd agresji ujawniają się w takich zachowa­niach, jak: zrytualizowane walki turniejowe, w których bez wyrządzania krzywdy ustala się kto jest silniejszy, w opiece nad potomstwem, gdzie podwyższona agresja wobec wszystkich obcych stworzeń musi iść w parze z zahamowaniem jej wobec własnych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *