gym equipment inside room

W IMIĘ ZASAD

Ilustracją negowania siebie w imię zasad przyjętych z zewnątrz może być następująca charakterystyka Eichmenna. Pisze Arendt: Zgodnie z wyobrażę- niem Eichmanna, <idealistą> jest człowiek, który nie tylko wierzy w jakąś ideę, (…) lecz ponadto żyje dla swojej idei (…) i gotowy jest poświęcić dla niej wszystko, a zwłaszcza wszystkich. Kiedy Eichmann mówił oficerowi śledcze­mu, że wysłałby na śmierć własnego ojca, gdyby tego od niego zażądano, nie chodziło mu tylko o to, żeby podkreślić, jak bardzo związany był rozkazami i jak bardzo gotów im się podporządkować. Chciał przez to także pokazać, jakim był zawsze <idealistą>. Absolutny <idealista> ma naturalnie, tak jak wszyscy ludzie, osobiste uczucia i emocje, ale nigdy nie pozwoli, żeby przesz- kadzały mu one w działaniu, jeśli doszłoby do konfliktu między nimi, a jego <ideą> (1987, s. 54). Autobiografia Hoessa zawiera bardzo wiele wynurzeń jej autora na temat konieczności tłumienia własnych ludzkich odruchów, by kierować się jedynie rygoryzmem zasad zleconych przez przełożonych (por. 1960, s. 90).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *