orange and black usb cable on brown wooden surface

RÓWNOWAGA EMOCJONALNA

Kolejne mechanizmy, omawiane poniżej, wiążą się z zagrożeniem bez­pieczeństwa struktury „Ja” i próbami przywracania „Ja” równowagi emo­cjonalnej. Ze względu na to, że zachowania agresywne mogą być ukie­runkowane na podtrzymanie poszczególnych elementów struktury „Ja”, czy zaspokojenie niektórych dążeń, postaram się scharakteryzować wyodrębnio­ne mechanizmy z ukazaniemich specyfiki, choć w sytuacjach realnych mogą one współwystępować, nakładać się na siebie i przeplatać, często wręcz uniemożliwiając wyodrębnienie i wskazanie poszczególnego mechanizmu, a) Mechanizmy podtrzymania poczucia tożsamości. Na usługach podtrzy­mania poczucia tożsamości występuje cały szereg mechanizmów, które omówię kolejno starając się kłaść nacisk na ich rolę w motywowaniu i kształtowaniu zachowań agresywnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *