group of women exercise using dumbbells

PRZEMOC I SIŁA

Zastosowanie agresji   przemocy i siły, dostarcza wyrazistych sygnałów własnej mocy i przewagi nad innymi (Kubacka-Jasiecka 1972, 1975). Typ ekspansywny z postawą dominująco-mściwą w napadach wściekłego szału agresji, zwłaszcza w wa­runkach upośledzających samokontrolę i hamowanie (np. pod wpływem alkoholu), może w akcie zemsty dokonać zabójstwa.Mechanizm dumy neurotycznej może prowadzić do ukształtowania się ekspansywnego typu osobowości z dominującą i „mściwą postawą, którego działania i zachowanie może dzielić tylko cienka granica od przekraczania prawa i to w najbardziej drastycznych formach. Mechanizm ten opisany szeroko przez Homey (1978), na podstawie doświadczeń terapeutycznych, odbija dramatyczne wysiłki neurotyka borykającego się przez całe swoje życie z poczuciem słabości, niższości wobec innych i pogardy dla reprezen­towanych przez siebie wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *