woman lifting barbell

MECHANIZMY PRZETWARZANIA NAPIĘCIA

Mechanizmy przetwarzania napięcia lękowego w zachowanie agresywne można sprowadzić do następujących możliwości nawiązujących do psy­chologicznych właściwości agresji: odreagowanie, rozładowanie napięcia lękowego poprzez bezpośrednie działanie;   ukierunkowanie napięcia lękowego i umożliwienie jego rozładowania poprzez wytyczenie celu działania, przedmiotu agresji oraz konkretnych form zachowania agresywnego;ekspansywność agresji powoduje „rozszerzanie czasoprzestrzeni” jed­nostki, ukazuje rozległość perspektyw, stwarza poczucie dystansu wobec zagrożenia (Kępiński 1977);    agresja zakłada konieczność zbliżenia się do przedmiotu lęku, aby go zniszczyć, co eliminuje zachowania ucieczkowe oraz zmienia perspe­ktywę – wraz ze zbliżaniem się do przedmiotu zagrożenia lęku często maleje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *