man in black t-shirt and black shorts doing push up

ROLA FIZYCZNEGO DZIAŁANIA

Dodat­kowo można również wspomnieć o roli fizycznego, brutalnego działania dla zwalczania poczucia „nieistnienia”, poczucia „martwoty”, „bezru­chu”, pustki emocjonalnej i nudy w etiologii zachowań agresywnych, często wykraczających poza granice prawa. Przełamywanie oporu bitych i gwałconych ofiar, oznaki ich bólu i cierpienia działają stymulująco zachęcając sprawcę do nasilenia agresji.Odrębną kwestią jest psychologiczna klasyfikacja tego mechanizmu. Jednym z możliwych wyjaśnień służy teza Weinera (1977), traktująca inten­sywne, rodzące napięcie przeżycia nudy i pustki życiowej wewnętrznej czy też emocjonalnej, jako ekwiwalenty depresji o formach charakterystycznych dla okresu adolescencji. Mechanizm konfliktu okołosymbiotycznego. Jego podstaw należy po­szukiwać we wczesnym dzieciństwie – okresie kształtowania się wła­snego, niezależnego od matki poczucia tożsamości w oparciu o poczucie odrębności i własnej niezależności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *