woman in black tank top and black pants bending her body on floor

KOLEJNY MECHANIZM

Taneurotyczna motywacja opiera się na wyuczonej we wczesnym dzieciństwie sekwencji wydarzeń: „wina – kara – przebaczenie”, której wypełnienie się przywraca poczucie odprężenia i przynosi ulgę w sytuacji udręki poczuciem winy. Napięcie łękowe u ne­urotyków przeżywających poczucie winy może prowadzić do aktywnego poszukiwaniakary (np. samokaranie spotykane u dzieci w formie bicia głową w ściany, wyrywanie sobie włosów z głowy, itp.; mechanizm ten może mieć również swój udział w samouszkodzeniach więźniów czy psychotyków). Kolejny mechanizm należący do grupy mechanizmów bezpośrednich to mechanizm odwoławczy lękowo-depresyjny, w którym akt agresji, będący ekspresją stanu napięcia lękowo-depresyjnego, stanowi przede wszystkim formę komunikatu skierowanego do bliższego, względnie dalszego otoczenia -swoisty „krzyk o pomoc”. Zachowanie przestępcze odgrywa rolę ostatniego apelu, ostatniej deski ratunku, rozpaczliwego wołania: „Pomóżcie mi! Już nie mogę dłużej… nie mogę wytrzymać!” (por. Farberow, Shneidman 1961).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *